Daňový poradce KDP ČR Jana Vázlerová
Telefon:
+420 604 207 693
+420 585 555 233

E-mail:
[email protected]

Účetní poradenství

Účetní poradenství, zpracování a kontrola účetních směrnic, vypracování metodických pokynů a metodické vedení vašich zaměstnanců.

Kontrola účetnictví

Kontrola již zpracovaného účetnictví. Při kontrole je možné využít kontroly všech položek nebo pouze vybraných problematických částí účetnictví.

Vedení účetnictví

Klasické vedení účetnictví, což znamená, že na základě přinesených dokladů zpracujeme účetní závěrku a poskytneme veškeré podklady pro zpracování daňových přiznání a ostatních dokumentů.

 • Spolupráce na přípravě a kontrole podkladů
 • Zpracování účetní uzávěrky a závěrky včetně dokladové inventury a ostatních zákony vyžadovaných dokumentů
 • Jednání s úřady a příprava podkladů (banky, úřad práce apod.)
 • Rekonstrukce účetnictví, zpětné zpracování předcházejících účetních období

Vedení daňové evidence

Na základě poskytnutých dokladů zpracujeme peněžní deník a poskytneme veškeré podklady pro zpracování daňových přiznání a ostatních dokumentů.

Zpracování mzdové a personální agendy

 • Měsíční zpracování mezd
 • Přihlášení nového zaměstnance
 • Odhlášení zaměstnance
 • Zpracování veškerých přehledů, vyúčtování a hlášení
 • Ostatní činnosti (např. zastupování při kontrolách a jednáních na OSSZ, zdravotních pojišťovnách, vyplnění ELDP)
 • Zpracování vzorových tiskopisů (např. Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce, Ukončení pracovního poměru dohodou, Výpověď....)
 • Zpracování a kontrola směrnic souvisejících s personální a mzdovou agendou