Daňový poradce KDP ČR Jana Vázlerová
Telefon:
+420 604 207 693
+420 585 555 233

E-mail:
[email protected]

Daňové poradenství a zastupování před správcem daně

Daňové poradenství poskytované naší firmou umožňuje klientovi věnovat se vlastnímu podnikání. Řešení stávajících daňových a účetních problémů za něj převezmeme.

Poskytujeme tyto služby:

 • Komplexní daňové poradenství
 • Zastupování v daňovém řízení před finančním úřadem
 • Pravidelný i jednorázový daňový dohled nad účetnictvím
 • Optimalizace daňové povinnosti
 • Zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob i fyzických osob v prodlouženém termínu (možnost odkladu podání daňového přiznání)
 • Zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob i fyzických osob v řádném termínu
 • Zpracování přiznání k DPH, souhrnných hlášení a hlášení INTRASTAT
 • Zpracování daňových přiznání k dani silniční, z nemovitostí a ostatním daním
 • Zpracování žádostí a jiných podání v daňovém řízení
 • Vydávání písemných závazných stanovisek a metodických pokynů
 • Kontrola uzavřených obchodních smluv z daňového hlediska
 • Vypracování vzorových smluv v obchodně závazkových vztazích