Daňový poradce KDP ČR Jana Vázlerová
Telefon:
+420 604 207 693
+420 585 555 233

E-mail:
[email protected]

Outsourcing podnikového IS včetně odborného dohledu nad vedením účetních, personálních a mzdových agend

Jedná se o moderní způsob práce s vlastním informačním systém, který vám zpřehlední informační toky (tj. vyhodnocování efektivity zakázek, informace o skladových zásobách, optimalizace zásob, informace o efektivitě pracovníků apod.). Hlavním účelem IS je zpracování dat, informačních toků a jejich vyhodnocení, tj. získání podkladů pro plánování a řízení.

Základním principem je, že vy budete do systému pořizovat vybrané prvotní doklady na svém pracovišti a zároveň budete mít okamžitý přístup k veškerým informacím a výstupům.

Nic se nepořizuje dvakrát. Naše kancelář kontroluje všechny zadané operace, poskytuje další vámi požadované služby a provádí finální zpracování účetnictví včetně mezd a personalistiky.

Dodavatel IS zaručuje jeho soulad s požadavky vyplývajícími z platné legislativy a také zajišťuje průběžnou aktualizaci a údržbu informačního systému včetně zálohování dat a jejich zabezpečení. Další výhodou je outsourcing IS včetně potřebného hardware (tj. server). Poskytovatel této služby za vás zajišťuje technickou i technologickou údržbu potřebného zařízení, tzn. váš virtuální server „nestárne” v čase.

Služba Outsourcing systému Vision32 bez implementace zahrnuje

 1. Právo používat licence systému Vision32 v dohodnuté velikosti.
 2. Pronájem hardware (serveru) a diskového prostoru v kapacitě 3GB na jednoho uživatele.
 3. Pronájem systémového software serveru (databázový SQL server, operační systém, antivirová ochrana).
 4. Údržba hardware včetně instalací aktualizovaných verzí systémového software.
 5. Náklady na energie spojené s provozováním hardware (serveru).
 6. Náklady na zajištění internetové konektivity na straně serveru.
 7. Fyzické zabezpečení serveru, správa přístupových práv.
 8. Asistence při vytváření konektivity od uživatele na server (zahrnuje vytvoření definic RDP pro jednotlivé uživatele).
 9. Zabezpečení dat na serveru.
 10. Zálohování dat v režimu 7denních záloh na serveru, týdenní zálohy mimo objekt umístění serveru.
 11. Pronájem systémového software (databázový SQL server, operační systém, antivirová ochrana).
 12. Dostupnost serveru 7 dní v týdnu × 24h × 95%
 13. Minimálně 64kbps šířka pásma pro jednoho klienta na straně serveru (splňuje požadavky RDP).
 14. Průběžná aktualizace systému s ohledem na legislativní změny.
 15. Instalace aktualizovaných verzí.
 16. Přístup k on-line dokumentaci a přístup k on-line informacím o změnách na www.vision.cz
 17. Možnost přizpůsobení systému vlastním specifickým požadavkům a trvalé údržby těchto nestandardů (za příplatek).
 18. Hot-line (8 - 16hod).
                                                

Služba Outsourcing systému Vision32 včetně implementace zahrnuje

Body 1.-18. + tyto služby:
 1. Instalace systému Vision32 na server včetně databáze se standardními nastaveními.
 2. Školení uživatelů – ovládání systému Vision32.
 3. Nastavení systému Vision32 dle požadavků uvedených v úvodní studii.
 4. Pomoc při nastavení číselníků systému Vision32 (vyškolení obsluhy).
 5. Podpora při startu rutinního provozu systému Vision32.
Případné importy dat a jejich cena (jednorázově nebo v úpravě měsíční ceny služby) budou upřesněny po provedení úvodní studie.
Případné úpravy nebo doplnění standardních tiskových výstupů systému a cena těchto prací (jednorázově nebo v úpravě měsíční ceny služby) budou upřesněny po provedení úvodní studie.
Případné úpravy standardní funkcionality a jejich cena (jednorázově nebo v úpravě měsíční ceny služby) budou upřesněny po provedení úvodní studie.

Celkový rozsah implementace bude stanoven po provedení úvodní studie – na jejím základě budou určeny cíle projektu a rozsah prací v hodinách potřebných k realizaci projektu.

Podrobnější informace naleznete na www.vision.cz